pāpahi

パーパヒ
飾る 、 讃える 、 栄誉を与える 、 飾り
e1: papahi

ハワイ語辞書で意味を調べる/