ʻōlelo Pelekāne (Pelekānia), ʻōlelo Haole

オーレロ ペレカーネ (ペレカネ, ペレカーニア, ハオレ)
英語 、 イギリス語 (namu haole と同義 )
e1: olelo pelekane, pelekania