Kahiki-Kū

カヒキクー
地平線の真上の空
e1: kahikiku

ハワイ語辞書で意味を調べる/