kaikamahine, kaikamāhine

カイカマヒネ 、 カイカマーヒネ
女の子、娘、少女(kaikamāhineは複数形)

ハワイ語辞書で意味を調べる/