kiʻe, kiʻekiʻe

キエ 、 キエキエ
高い 、 高さ 、 高位であること 、 荘厳な 、 威厳のある
e1: kie, kiekie

ハワイ語辞書で意味を調べる/