kōnane

コーナネ
明るい月明り 、 (月が)輝く 、 明るい 、 鮮かでクリアな 、 ハワイ古来の小石を使った碁のようなゲーム
e1: konane

ハワイ語辞書で意味を調べる/