Novemapa

ノヴェマパ
11月 (英語の November)

ハワイ語辞書で意味を調べる/